Pokazuję tutaj to co chcę. Nie jestem obiektywny.

Kontakt na trud@onet.eu

Było: BJ, SR, XJ, XL, KLX. Jest: DL, RE, Beta.

Aug 25, 2023

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Przez całe swoje życie nie widziałem tyle Tarpanów ile zobaczyłem dzisiaj.


No comments:

Post a Comment